kurumsal

İnsan Kaynakları

Bornova Murat, kurumların en önemli değerlerinin “uzmanlaşmış insan gücü” olduğu bilincindedir, Bornova Murat, çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimini amaçlayan rekabetçi bir çalışma ortamı sunmaktadır.

Bornova Murat çalışanları, beceri, bilgi ve deneyimleriyle şirket performansına katkıda bulunurlar. Şirket, çalışanlarına; şirket hedeflerine yönelik olarak düzenlenmiş değerlendirme sistemiyle, bulundukları katkıya paralel ödeme yapar.

Herkese eşit ölçüde fırsat ve açık iletişim olanakları sağlayarak kontrollü bir rekabet ile çalışanların mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, Bornova Murat ın insan kaynakları politikasını belirler.

Başvurunuz arşivimizde tutularak ileride çıkacak fırsatlar için değerlendirilecektir.